Damsgård skole

Vallset - Prowise_edited.jpg

Hos oss er SMART skjermene og SMART programvarene SMART Notebook og Smart Learning Suite Online (SLSO) en viktig del av den fleksible læringen. Både på småtrinnet og mellomtrinnet. Skjermene er en viktig del når vi jobber i SLSO. Da kan elevene enten komme fram og vise sitt bidrag eller vi åpner deres bidrag på skjermen og de forteller hvordan de har tenkt.

SMART skjermene brukes også som et visuelt og auditivt verktøy. Dette øker forståelsen av innholdet i fagstoff og bidrar til et felles fokus i klassen. SMART har også et velfungerende system som ivaretar brukerne. De lytter til brukerne og er i stadig utvikling. Interactive tilbyr også gode kurs til SMART-brukere, og er alltid behjelpelige dersom vi lurer på noe eller trenger bistand.

Det å ha digitale skjermer i alle rom, også på spesialrommene, gir en utvidet bruk av elevenes enheter. Vi har en unik mulighet til å variere læringsarbeidet. Ved å bruke SLSO, kan vi veksle mellom formidling og elevaktivitet i en økt.
Vi lar elevene bruke skjermene aktivt ved stasjonsarbeid, arbeid i mindre grupper og ved at de kommer fram og løser og presenterer oppgaver.

Inni Lumio finnes det utallige muligheter. Du som lærer kan lage spillbaserte aktiviteter, du kan dele ut arbeidsark som enten kan jobbes med individuelt, i mindre grupper eller alle i et samarbeidsdokument. Der ligger maler til aktivering av forkunnskaper, til spørsmål og refleksjon, grafiske arrangører og ulike halvkonkreter. Du kan lage arbeidsfiler som elevene kan jobbe med, både på skolen og hjemme. Skjermene brukes da til gjennomgang og presentasjon av oppgavene. I SLSO er det også veldig lett å gjennomføre formative vurderinger. Dette gir oss lærere en unik mulighet til å følge elevenes læringsutbytte og justere vår egen praksis utfra resultatene vi får.

Ved oppstart av tema eller underveis/avslutning av et tema brukes «Del budskapet» mye hos oss – da er skjermene et «must»- elevene ser da hva andre har svart og kan få litt tips dersom de står fast og vi kan fremheve ett og ett bidrag og elevene får fortalt mer. Dette er engasjerende og motiverende for elevene – de tar aktivt del i sin egen læring.