Fjell skole

Vallset - Prowise_edited.jpg

Fjell skole ble bygget ny i 2020, og lærerne ønsket en digital tavleløsning som var kunne møte dagens, men også morgendagens krav til å kunne gi lærerne den digital støtte som er nødvendig for en skole i 2020.

Fjell skole fikk mulighet til å komme på besøk hos Interactive for å se og teste ulike løsninger. Der fikk vi gode råd og gjennomgang. De var spesielt opptatt av brukervennlighet, noe som samsvarte med våre ønsker. Videre fikk vi mulighet til å teste skjermen på skolen i en lengre periode og i undervisningssammenheng. Det gjorde oss enda tryggere på valget, og gjorde at flere lærere, ledelsen osv., fikk mulighet til prøve skjermen før vi bestemte oss. Interactive kom også på kurs underveis i testperioden, slik at vi ble kjent med flere verktøy som SMART-skjermen har.

I SMART Learning Suite kan man lage kreative og morsomme undervisningsopplegg som aktiviserer elevene. Der kan man legge opp til variert undervisning med individuelle oppgaver og i grupper. Du kan bruke spillbaserte oppgaver og quiz. Dette opplever elevene som motiverende og gøy. Ellers har skjermen gode funksjoner i «tavlen», hvor man lett kan søke opp bilder til temaet du har om, lage tankekart osv. og bruke matematiske redskaper som linjal og gradskive.