Kviteseid skule

Vallset - Prowise_edited.jpg

På klassestega 1.- 10. klasse har vi smartboard i alle klasserom. Vi nyttar dei kvar time, både for å vise dagens undervisningsopplegg, quiz, film, nettsøk og som meir tradisjonell tavle, t.d i matematikk. I fag som engelsk og norsk har vi brukt SMART Learning Suite sine ressursar med ulike elevaktivitetar. Vi koblar elevane sine læringsbrett til smarttavla.