Opphaug skole

Vallset - Prowise_edited.jpg

Her på Opphaug skole har vi hatt interaktive tavler fra SMART i mange år. For 2 år siden fikk vi nye tavler med innebygd IQ på hvert klasserom. Dette ga mange flere muligheter både for lærerne og i samhandling med elevene. Det å slippe påkobling av egen pc, og ha nettleser innebygd i tavlene, er fleksibelt og effektivt i klasserommet.

Det verktøyet vi liker absolutt best er Smart Learning Suite Online, både det som er innebygd i tavleverktøyet på selve tavla med "Shout out" og de mulighetene som ligger der, men også det alternativet som er i nettleser. Der kan man bygge opp ulike undervisningsopplegg med muligheter til mange aktiviteter som skaper elevaktivitet. Elevene kobler seg opp på leksjoner gjennom sin ipad eller pc. Slik kan vi jobbe både på tavla i fellesskap og elevene kan jobbe på sin egen enhet. Dette skaper variasjon og motivasjon.