Rømskog skole

Vallset - Prowise_edited.jpg

Rømskog skole er en fådelt barneskole med 57 elever pr. oktober 2020. I 2016 bestilte vi 5 stk interaktive SMART 6065 på mobilt stativ med hev/senke-funksjon, vi supplerte med ytterligere 1 tavle året etter. Flatskjermen har overlegen bildekvalitet i forhold de digitale tavlene vi hadde tidligere, det blir ingen skygger på tavle/skjerm og den er helt støyfri. Trillestativ ble valgt slik at den kan flyttes rundt i klasserommet ved behov. Prismessig var skjermene noe dyrere enn de vi hadde tidligere, samtidig har 4 ½ års drift så langt vist at det var en god investering. Alle skjermene er i daglig bruk i undervisningen, de er enkle i bruk og er like hele og uten riper.

Vi benytter ulike lære- og tavleressurser tilknyttet læreverk og plattformer. Her brukes tekst, lyd og det å skrive i læreverket. SMART Board kan brukes som en tavle for å skrive, vise og formidle. Da er sveipe ressursen flott; du kan gå tilbake på det som er skrevet eller hente frem nye blanke sider.


Vi kan vise hvordan man skal finne frem på nettet i forbindelse med oppgaver som skal gjøres eller opplæringer i funksjoner på iPad/apper. Skjermen kan brukes for å se på NRK skole, YouTube, kart, vise bilder etc. Den kan også brukes i forbindelse med presentasjoner som elevene har lagd og lærerpresentasjoner som en del av undervisningen.