top of page

Kropp, bevegelse, mat og helse

Livsmestring og helse

Gjenkjenn følelsene

Læringsmål

Bli trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og bli kjent med egne følelser

I denne filen blir barna kjent med ulike typer følelser og hvordan man gjenkjenner dem. De får også mulighet til å dele hva de selv blir triste, redde eller glade av. Opplegget inneholder både spill, filmer, samtaleaktiviteter og sorteringsaktiviteter.

bottom of page