top of page

Natur, miljø og teknologi

Læring

I verdensrommet

Læringsmål

Utforske ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.

La barna leke og utforske i ulike miljøer med forskjellige elementer på den interaktive skjermen.

bottom of page