top of page

Opplæring

SMART Board MX

Nettleser

Åpne nettsider og ta i bruk nettressurser direkte fra nettleseren på SMARTBoard

bottom of page