top of page

Naturfag

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

Bærekraftig utvikling

Jordens dag 22. april

Kjerneelementer

Bærekraftige samfunn

Læringsmål

Utforske og gi eksempler på noen sider ved bærekraftig utvikling og utvikle forslag til hvordan man kan være med på å motvirke utfordringer

Hvert år den 22. april markeres jordens dag. Gjennomfør et undervisningsopplegg hvor elevene får reflektere rundt hvordan våre valg i hverdagen påvirker jorden vi lever på med oppgaver, spill og samarbeidsaktiviteter.

bottom of page