top of page

Kommunikasjon, språk og tekst

Språket som system og mulighet

Bokstavbrikker

Læringsmål

Læringsopplegget er laget som inspirasjon til hvordan du kan ta i bruk spillbaserte aktiviteter og funksjoner i Lumio.

I dette læringsopplegget kan du og elevene skrive med bokstavbrikker. Opplegget inneholder eksempler på oppgaver. Du kan kopiere sidene for å lage flere oppgaver og gjøre endringer for å tilpasse opplegget ditt klassetrinn og fag.

Vokalene er laget i rødt, og konsonantene i blått.

bottom of page