top of page

Se våre læringsopplegg for ditt klassetrinn

Nyeste læringsopplegg som tar for seg tverrfaglige temaer

Bli inspirert til å jobbe med tverrfaglige temaer i Lumio med Smartskole sine læringsopplegg! Du finner enda flere læringsopplegg under ditt klassetrinn.

background-with-many-multicolored-letters-back-to-2022-10-18-19-22-12-utc.jpg

Bokstavlæring

Skriv med bokstavbrikker, spor bokstavene med fingeren og bli kjent med bokstavene i alfabetet med spill og aktiviteter. Bli inspirert til å jobbe med bokstavlæring i Lumio med våre interaktive læringsopplegg!

Koding

Bli inspirert til å jobbe med koding og algoritmisk tankegang i klasserommet! Læringsoppleggene tar for seg grunnleggende prinsipper innenfor programmering gjennom interaktive oppgaver og aktiviteter. 

ancient-temple-greek-ruins-acropolis-2021-08-26-17-04-56-utc.jpg

Etikk og filosofi

Bli kjent med Sokrates, Platon og Aristoteles gjennom interaktive oppgaver og spill! Bli inspirert til å bruke verktøy fra Lumio som utgangspunkt for samtale og refleksjon sammen med elevene dine.

bottom of page