top of page

Matematikk

1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Escape room: Den store nøkkeljakten

Kjerneelementer

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Læringsmål

Bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen

I dette undervisningsopplegget blir elevene møtt av en rekke ulike oppgaver fra flere forskjellige fag.
Noen av oppgavene skjuler en nøkkel som elevene må ta med seg videre. Nøklene brukes til å finne et løsningsord i slutten av undervisningsopplegget.

Det er lurt at elevene har noe å skrive på, ettersom de ulike nøklene inneholder koder som elevene må ta meg seg videre til de påfølgende oppgavene.

Husk å velge "Elevstyrt tempo" slik at elevene kan navigere frem og tilbake mellom sidene. Da kan de gå tilbake hvis de trenger å dobbeltsjekke noe.

Lykke til med jakten!

bottom of page