top of page

Digitale konkreter

Digitale konkreter gjør det enklere å visualisere vanskelig lærestoff uten å gå til anskaffelse av kostbart utstyr. Konkretene kan bidra til økt forståelse og være et virkemiddel for å holde på elevenes oppmerksomhet. Bruk digitale konkreter fra Smartskole på SMART Board, eller del ut konkretene som interaktive oppgaver på elevenes enheter.

Hvordan bruker jeg digitale konkreter fra Smartskole?

Vi lager læringsopplegg og digitale konkreter i SMART sin interaktive pedagogiske programvare, Lumio by SMART. Når du trykker på ressursene vi publiserer på vår nettside, åpnes de i Lumio. Her kan du velge om du vil lagre ressursen i ditt eget bibliotek slik at du kan redigere innholdet og tilpasse det ditt undervisningsfag og klassetrinn.

Velg fagområde

Monsteropprop

Tegnspråkalfabetet

Geometriske figurer

Gjett ordet!

Klassekart

Mynter og sedler

Tredimensjonale figurer

Gitarakkorder

Molekylbyggesett

Bokstavbrikker

bottom of page