top of page

Naturfag

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

Bærekraftig utvikling

Bienes viktige rolle

Kjerneelementer

Jorda og livet på jorda

Læringsmål

Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut. Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

bottom of page