top of page

Kommunikasjon, språk og tekst

Språket som system og mulighet

Dagens bokstav

Læringsmål

Uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter

Finn inspirasjon til hvordan du kan jobbe med dagens bokstav i Lumio by SMART!

bottom of page