top of page

Natur, miljø og teknologi

Utforske og forstå naturen gjennom digitale hjelpemidler

Dinosaurene

Læringsmål

Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

Erfare størrelser i sine omgivelser og sammenliger disse

I denne filen blir barna bedre kjent med dinosaurene. Når levde de, hva spiste de ulike dinosaurene og hvorfor finnes de ikke i dag?

bottom of page