top of page

Antall, rom og form

Lek, kommunikasjon og språk

Juleaktiviteter

Læringsmål

Telling, sortering og gjenkjenning av former og figurer

Gjennomfør juleaktiviteter med telling, sortering og gjenkjenning av former og figurer sammen med barna i barnehagen

bottom of page