top of page

Få mest mulig ut av din SMART Board sammen med Google i klasserommet

SMART er designet for å fungere godt sammen med utdanningsløsningene du allerede kjenner fra Google. Bli kjent med mulighetene som åpner seg når du knytter sammen Google med SMART Board og Lumio by SMART.

Bruk våre gratisressurser for å komme i gang med interaktivitet i klasserommet

Interactive Norway er Norges ledende kompetansesenter innen interaktive løsninger for klasserom. Du finner nyttig informasjon om SMART under Kom i gang på Smartskole.no

Fotografi fra et klasserom med SMART Board på veggen. En elev bruker pennen til å skrive noe på et kart som vises på skjermen. Læreren og de andre elevene i klassen følger med.

Følg disse enkle stegene for å sørge for bedre arbeidsflyt med Google og SMART

Opprett SMART-bruker

Start med å opprette en SMART-bruker. En SMART-bruker gjør det mulig å logge inn og personalisere skjermen, få tilgang på dine private filer, dine ofte brukte nettsider og prefererte apper.

Knytt sammen Google og SMART

SMART er partner i Googles utdanningsprogram. For oss som bruker SMART sine utdanningsprodukter, betyr det at vi enkelt kan bruke Google sine utdanningsløsninger sammen med SMART Board og den pedagogiske programvaren til SMART.

Logg på din SMART Board

Logg på din SMART Board for å personalisere skjermen, få tilgang til dine private filer og hente interaktive læringsopplegg fra ditt skybibliotek.

Legg til Google Disk på SMART Board

Hvis du vil ha tilgang på dine filer fra Google Disk på SMART Board, må du velge at Google Disk skal være tilgjengelig blant dine filer på skjermen.

Åpne filer fra Google Disk på SMART Board

Du kan laste ned filtypene PDF, Google Slides, PowerPoint, Notebook, Google Docs og Google Sheets og åpne dem i den digitale tavlen.

Hvor lagres filene mine?

Alle tavlefiler som opprettes i den digitale tavlen på SMART Board, lagres automatisk. Under skjermens innstillinger, kan du velge om filene skal autolagres i ditt skybibliotek eller lokalt på skjermen.

Logg inn på aktuelle nettbaserte tjenester

Når du har logget inn på en SMART Board, vil all innloggingsinformasjon du fyller ut for andre nettbaserte tjenester, være tilknyttet din konto.

 

Det vil si at du trygt kan legge igjen din innloggingsinformasjon på de nettbaserte tjenestene du bruker ofte, slik at du enklere får tilgang på disse neste gang du logger inn på skjermen.

Grafikk som viser en hake på et skjold for å illustrere at personvern er ivaretatt i henhold til reglement for GDPR

Koble til Chromebook for overføring av bilde og touch

En SMART Board har flere innganger for tilkobling av eksterne enheter. Velg en av USB-C portene og koble til din Chromebook. USB-C overfører både bilde, lyd og touch slik at du kan navigere på enheten direkte på SMART-skjermen.

 

Dersom du bruker appen Google Canvas, kan du skrive med pennene, viske med håndflaten og flytte på arket uten å være avhengig av å velge aktuelt redigeringsverktøy.

Grafiskk som illustrerer en HDMI-kabel og en USB-kabel

Last ned fullstendig guide

Last ned fullstendig guide for hvordan du kan få størst mulig utbytte av SMART Board sammen med Googles undervisningsløsninger.

Fotografi fra et klasserom med SMART Board på veggen. Bildet viser en gruppe med elever som diskuterer sammen.
bottom of page