top of page

Opplæring

Lumio by SMART

Del budskapet i Lumio

Inviter elevene til å delta med innspill i form av tekst eller bilder

Med Del budskapet kan elevene dele sine innspill og tanker. La dem bidra med små lapper som sendes opp til klassens felles skjerm. Elevene kan bidra med bilder og tekst.

bottom of page