top of page

Opplæring

SMART Board MX

Del budskapet på SMART Board

Samle innspill og ideer fra elevene med Del budskapet

Inviter elevene til å dele innspill, tanker og ideer med Del budskapet i tavla på din SMART Board. Innspillene vises som lapper som flyttes på og gjøres store til en gjennomgang.

bottom of page