top of page

Opplæring

Lumio by SMART

Formativ vurdering med Svar

Gjennomfør prøver, tester og meningsmålinger

Kartlegg elevenes forkunnskaper, forståelse og kunnskap med prøveverktøyet "Svar" i Lumio.
Elevenes bidrag kan gjennomgås anonymt i en felles gjennomgang og eksporteres til Excel.

bottom of page