top of page

Opplæring

SMART Board GX

Samtidig skriving

Legg til rette for at flere elever kan skrive samtidig i tavla

Legg til rette for at flere elever kan skrive samtidig i tavla uten å måtte ta hensyn til valg av verktøy som penn, pennefarge og viskelær. Velg samtidig skriving i verkøykassen i tavla og del skjermen inn i to eller tre arbeidsområder.

bottom of page