top of page

Opplæring

SMART Board MX

Skriv, flytt og visk i tavla

Skriv med pennen, flytt med fingeren og visk med håndflaten

I tavla til SMART Board velges riktig verktøy automatisk avhengig av om du bruker pennen for å skrive, fingeren for å flytte eller håndflaten for å viske.

bottom of page