top of page

Opplæring

SMART Board 6000S, SMART Board MX

Split screen på SMART Board

Vis innhold fra flere apper samtidig på SMART Board

Med split screen i SMART Board kan du jobbe i flere apper samtidig på skjermen. SMART sin unike touchteknologi gjør det mulig å skrive og redigere objekter i den digitale whiteboarden, samtidig som du eller elevene dine navigerer i en annen app på skjermen.

bottom of page