top of page

Opplæring

SMART Board MX

Tekstpenn

Skriv med pennen og få håndskriften omgjort til tekst

Bruk tekstpenn i tavla på din SMART Board for å gjøre håndskriften din om til tekst. Rediger teksten ved å trekke en strek mellom bokstaver for å lage mellomrom, og trekk sammen ord med bindestrek. Tekstpenn er et nyttig verktøy i arbeid med språk og grammatikk sammen med elevene.

bottom of page