top of page

Samfunnsfag

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

17. mai

Kjerneelementer

Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsmål

Beskrive sentrale hendelser som har ført fram til det demokratiet vi har i Norge i dag

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære om hvorfor vi feirer 17. mai i Norge.
Gjennom ulike tekster, filmer, spill og quizer vil elevene få god oversikt over hvorfor og hvordan vi feirer 17. mai. De blir også invitert til å bidra med sine egne innspill, tanker og meninger.

bottom of page