top of page

Naturfag

5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Kjerneelementer

Jorda og livet på jorda, bærekraftige samfunn

Læringsmål

Utforske og presentere en global utfordring ved bærekraftig utvikling og dens konsekvenser. Utvikle forslag til hvordan man kan bidra til å motvirke utfordringer.

Lær om bærekraftig utvikling og bli kjent med FNs bærekraftsmål. Jobb med begrepsinnlæring og reflekter over hvilke utfordringer vi står overfor og hva vi kan gjøre for å nå bærekraftsmålene.

bottom of page