top of page

KRLE

8.-10. trinn, Videregående

Demokrati og medborgerskap

De store spørsmålene

Kjerneelementer

Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Læringsmål

Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn

I dette undervisningsopplegget lærer elevene om de store, eksistensielle spørsmålene gjennom tekster, filmer og interaktive oppgaver. Gjennom opplegget vil elevene få mulighet til å dele sine tanker, erfaringer og ideer rundt hva som er viktig i deres liv.

bottom of page