top of page

Matematikk

8.-10. trinn, 5.-7. trinn

Escape room!

Kjerneelementer

Utforsking og problemløsing

Læringsmål

Utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive tall og brøk og forklare tenkemåtene sine

Utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter

Undervisningsopplegget er laget som inspirasjon til hvordan du kan ta i bruk spillbaserte aktiviteter og funksjoner i Lumio. Det vektlegger problemløsning, samarbeid og matematikkferdigheter. Elevene jobber i lag eller individuelt med å løse ulike utfordringer for å komme seg videre til neste utfordring. Opplegget kan også gjennomføres i felleskap på klassens felles skjerm.

bottom of page