top of page

Naturfag

5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Faresymboler

Kjerneelementer

Energi og materie

Læringsmål

Lese og forstå faremerking og reflektere over hensikten med disse

Kjenner du symbolene for faremerking? I dette undervisningsopplegget får elevene jobbe med de internasjonale symbolene for helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfare: Læringsopplegget inneholder spillbaserte aktiviteter, utleveringsoppgaver og en oppsummerende test.

bottom of page