top of page

Matematikk

1.-4. trinn

Geometri

Kjerneelementer

Utforsking og problemløsning

Læringsmål

Ordne former ut i fra egenskaper, sammenligne og reflektere over om de kan ordnes på flere måter

Jobb med å gjenkjenne og beskrive trekk ved figurene sirkel, trekant, firkant og femkant. Sorter geometriske figurer, spill og løs oppgaver.

bottom of page