top of page

Etikk, religion og filosofi

1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Halloweenmoro

Kjerneelementer

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Læringsmål

Sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv.

I dette undervisningsopplegget finner du oppgaver og aktiviteter om Halloween på både norsk og engelsk. Oppgavene kan redigeres og tilpasses ditt trinn og fag, og sidene kan deles ut som individuelle eller samarbeidende oppgaver.

Undervisningsopplegget egner seg til å la elevene bla mellom sidene i sitt tempo (Trykk på elevsymbolet og velg "Elev" som undervisningshastighet). «Del budskapet» og «Monster quiz» må gjennomføres som en felles aktivitet i klassen.

bottom of page