top of page

Matematikk

5.-7. trinn

Hva er brøk?

Kjerneelementer

Matematiske kunnskapsområder

Læringsmål

Representere brøk på ulike måter og omsette mellom ulike representasjoner

Lær om brøk med interaktive oppgaver. Inviter elevene inn i undervisningen slik at de kan interagere med innholdet, spille og gjennomføre aktiviteter og delta i klassequiz.

bottom of page