top of page

Samfunnsfag

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

Demokrati og medborgerskap

Juletradisjoner

Kjerneelementer

Undring og utforsking

Læringsmål

Utforske og presentere samfunnsfaglige spørsmål, søke etter informasjon i ulike kilder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmålene

Bli kjent med juletradisjoner fra flere land i verden og lag en egen, helt ny tradisjon ut i fra hva som er viktig for deg i julen.

bottom of page