top of page

Naturfag

5.-7. trinn, Videregående, 8.-10. trinn

Koding: Løkker

Kjerneelementer

Teknologi

Læringsmål

Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Vi i Interactive Norway og Smartskole har laget en samling med undervisningsopplegg for arbeid med koding og algoritmisk tankegang i skolen. I denne samlingen finner du læringsopplegg som tar for seg:

Algoritmer: Et presist språk
Binære tall: Datamaskinenes språk
Løkker: Mønstre i kodene
Vilkår: Problemstillinger og valg

Videre vil vi publisere læringsopplegg for algoritmisk tankegang i flere fag som tar utgangspunkt i de nevnte emnene innenfor koding.

Lykke til med koding i klasserommet!

bottom of page