top of page

Musikk

5.-7. trinn, 8.-10. trinn, Videregående

Løkker i musikk

Kjerneelementer

Lage musikk

Læringsmål

Bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater

En viktig del av å kode, handler om å tenke algoritmisk. En algoritmisk tenker er blant annet oppmerksom på mønstre i det som foregår rundt oss, og musikken vi lytter til er full av ulike mønstre som ofte repeteres mange ganger! Vi kan finne slike mønstre i tekst, melodi, rytme og akkorder.

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med mønsteret til noen kjente sanger. De får også lage egne mønstre med rytme og akkorder.

bottom of page