top of page

Samfunnsfag

5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Min tidslinje

Kjerneelementer

Identitetsutvikling og felleskap

Læringsmål

Utforske ulike sider ved mangfold i Norge og reflektere over mennesker sine behov for å være seg selv og for å høre til i fellesskap.

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære om tidslinjer. De vil få muligheten til å dykke inn i eget liv og plassere viktige hendelser på sin egen tidslinje. På den måten vil elevene få muligheten til å bli bedre kjent med seg selv og sine medelever. De vil også bli invitert til å skrive en tekst om en viktig hendelse fra sitt liv.

bottom of page