top of page

KRLE

8.-10. trinn, Videregående

Demokrati og medborgerskap

Normer og regler

Kjerneelementer

Etisk refleksjon

Læringsmål

Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

I dette undervisningsopplegget lærer elevene om normer og regler gjennom ulike tekster, filmer og interaktive oppgaver. Elevene vil få et innblikk i hva som er typisk for det norske samfunnet når det kommer til normer og regler, og bli invitert til å dele sine tanker, erfaringer og ideer rundt normer og regler.

bottom of page