top of page

Engelsk

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

Nouns, verbs and adjectives

Kjerneelementer

Språklæring

Læringsmål

Identifisere ordklasser i tilpassede tekster

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære om "nouns, verbs and adjectives". Gjennom ulike tekster, spillbaserte aktiviteter, filmer og oppgaver vil elevene få dypere innblikk i disse ordklassene og hvordan de sammen utgjør hovedbestanddelene av setninger i det engelske språk.

Noen av sidene kan brukes som felles-aktiviteter, mens andre egner seg bedre som individuelle eller gruppeaktiviteter.

bottom of page