top of page

Kunst og håndverk

5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Perspektivtegning

Kjerneelementer

Visuell kommunikasjon

Læringsmål

Tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som perspektiv

Hvordan kan vi skape en illusjon om dybde i tegningene våre? I dette undervisningsopplegget lærer elevene om perspektivtegning med ett forsvinningspunkt. Lag en tegning i fellesskap, gjennomfør aktiviteter for å øve på sentrale begreper og inviter elevene til å tegne selv på egne enheter.

bottom of page