top of page

Samfunnsfag

8.-10. trinn, Videregående

Demokrati og medborgerskap

Retorikk

Kjerneelementer

Kritisk tilnærming til tekst

Læringsmål

Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer

Lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer

I dette undervisningsopplegget skal elevene bli kjent med retorikk og reflektere rundt retorisk bruk i hverdagen, taler, media og politikken. De skal selv lage en tale, og aktivt bruke retoriske virkemidler.

bottom of page