top of page

Norsk

Barnehage, 1.-4. trinn

Rim og eventyr

Kjerneelementer

Språket som system og mulighet

Læringsmål

Leke med rim og lytte ut språklyder i ord. Lytte til og samtale om skjønnlitteratur.

Lær om rim og sjangertrekk for eventyr. Les eventyret om pannekaken, gjenfortell og gå på leting etter rim. Løs oppgaver om sjangertrekk og samtale om hvilke sjangertrekk dere finner i eventyret om pannekaken.

bottom of page