top of page

Matematikk

5.-7. trinn, 8.-10. trinn, 1.-4. trinn

Rutenett og koordinater

Kjerneelementer

Utforsking og problemløsning

Læringsmål

Eksperimentere med og forklare plasseringer i koordinatsystemet

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med hvordan rutenett og koordinatsystemet virker. De lærer om både posisjoner og koordinater gjennom ulike tekster, tabeller, filmer, spillbaserte aktiviteter og oppgaver.

bottom of page