top of page

Samfunnsfag

1.-4. trinn

Demokrati og medborgerskap

Si din mening

Kjerneelementer

Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsmål

Samtale om hvorfor det oppstår konflikter i skole- og nærmiljøet, lytte til andres mening og samarbeide med andre om å finne konstruktive løsninger.

Reflektere over hvorfor mennesker har ulike meninger og tar ulike valg.

Presentere menneskerettigheter og rettigheter som barn har, og reflektere over hvorfor disse rettighetene finnes.

I dette læringsopplegget får elevene dine trene på å ytre sin mening, diskutere og skille mellom mening og fakta. Læringsopplegget inneholder oppgaver for samtale, diskusjon, videre lesing og repetisjon.

bottom of page