top of page

Samfunnsfag

5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Demokrati og medborgerskap

Stortingsvalg

Kjerneelementer

Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsmål

Reflektere over hvem som har makt, og hva et demokrati er

I dette undervisningsopplegget får elevene en introduksjon til hvordan et stortingsvalg gjennomføres. De får danne egne partier, lage valgplakater, holde en enkel fremføring og gjennomføre et klassevalg.

bottom of page