top of page

Engelsk

5.-7. trinn, 1.-4. trinn

Synonyms

Kjerneelementer

Språklæring

Læringsmål

Uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd

Lær om synonymer i engelsk. I dette undervisningsopplegget finner du oppgaver og spillbaserte aktiviteter om synonymer som kan deles ut til elevenes egne enheter. Spill et spill fra Funterra.com hvor elevene skal hjelpe elefantene med å spise de riktige synonymene!

bottom of page