top of page

Engelsk

5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Folkehelse og livsmestring

Thanksgiving

Kjerneelementer

Kommunikasjon
Språklæring

Læringsmål

Utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den engelskspråklige verden

Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling

I dette undervisningsopplegget skal elevene bli kjent med den amerikanske tradisjonen Thanksgiving. La elevene utforske og innhente informasjon. Få elevene til å reflektere over takknemlighet og hva de er takknemlige for.

bottom of page