top of page

Samfunnsfag

1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Folkehelse og livsmestring

Valentinsdagen

Kjerneelementer

Identitetsutvikling og fellesskap

Læringsmål

Samtale om vennskap og tilhørelse og hva som påvirker relasjoner

Samtale om identitet, mangfold og fellesskap og reflektere over hvordan det kan oppleves ikke å være en del av fellesskapet.

Gjennomfør et læringsopplegg om valentinsdagen. Her får elevene reflektere rundt hva kjærlighet er og hvordan kjærlighet kan uttrykkes på ulike måter.

Oppgaven er tilgjengelig på norsk.

bottom of page