top of page

Engelsk

5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Demokrati og medborgerskap

Vikings

Kjerneelementer

Samfunnskritisk tenking og sammenhenger

Læringsmål

Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg og lese og videreformidle innhold fra ulike typer tekster

Lær om vikinger og hvordan de levde, gjennomfør aktiviteter og lær nye ord i et tverrfaglig opplegg på engelsk

bottom of page