top of page

Engelsk

5.-7. trinn

Where in Europe am I?

Kjerneelementer

Kommunikasjon

Læringsmål

Uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og situasjon

Klarer elevene å finne ut hvilken by i Europa dere skal reise til? I dette undervisningsopplegget går turen til London! Lær om kjente landemerker og bli kjent med britisk pund i den lokale restauranten. Her legges det opp til samtale mellom elevene i rollene som kunde og servitør.

bottom of page